Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych

Podejmujemy działania na rzecz profesjonalnego świadczenia usług mediacyjnych, zgodnie z obowiązującymi Standardami oraz zasadami etyki zawodowej mediatora.

Popularyzacja mediacji

jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów

Edukacja społeczeństwa

a tym samym podnoszenie świadomości prawnej

Szkolenia i konferencje

upowszechniające mediacje