29.01.2016r. Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Notariuszy RP oraz Uczelni im. Łazarskiego w Warszawie „Mediacja jako nowoczesny sposób rozwiązywania konfliktów”

Uczelnia Łazarskiego oraz Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczpospolitej Polskiej zapraszają na konferencję naukową poświęconą technice mediacji jako nowoczesnej metodzie rozwiązywania sporów.

Kiedy?

 • 29 stycznia 2016r., godz. 10:00 – 17:00

Gdzie? 

 • Uczelnia Łazarskiego, sala 130

Program:

10:00 – 10:20   Otwarcie konferencji i słowo wstępne

 • dr Robert Bogdzio, dr Mieczysław Błoński, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego,
 • not. Anna Dańko – Roesler, prezes Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 
 • not. Jolanta Demczyszyn, dyrektor Ośrodka Mediacyjnego SNRP.


10:20 – 10:50  Zmiany w obowiązujących przepisach związane z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku ustawy z dnia 10 września 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów).

 • dr Małgorzata Sekuła-Leleno, Uczelnia Łazarskiego


10:50 – 11:20   Metodologia pracy mediatora      

 • Jarosław Czarnecki, mediator Ośrodka Mediacyjnego Stowarzyszenia Notariuszy RP


11:20 – 11:50 Przerwa kawowa

11:50 -12:20 Mediacja w sądzie

 • SSR Anna Janas, prezes Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie 


12:20 -12:50  Mediacja w sprawach gospodarczych

 •  SSO Monika Pawłowska, XXVI Wydział Gospodarczego Sądu Okręgowego w Warszawie, Kierownik Szkolenia


12:50 – 13:20  Mediacja w sprawach rodzinnych i nieletnich        

 • SSR Katarzyna Gizińska, Przewodnicząca III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Pruszkowie


13:20 – 13:50 Mediacja w sprawach karnych        

 • SSO Halina Mieszkowicz, przewodnicząca V Wydziału Karnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Płocku, Koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym z Płocku 


13:50 – 14:20  Kierunki rozwoju mediacji cywilnej w Europie i Stanach Zjednoczonych

 •  Maciej Tański, Prezes Centrum Mediacji Partners Polska


14:20 – 14:50 Mediacje umowne      

 • mec. dr Robert Bogdzio – mgr Karol Strzała, mgr Mateusz Słaby, Uczelnia Łazarskiego

Gościem honorowym Wydarzenia będzie Józef Zych, sędzia Trybunału Stanu i wieloletni marszałek Sejmu.

Wstęp wolny! Zapraszamy!

Informacji udziela dyrektor biura SNRP Agata Barej: