ARBITRAŻ I MEDIACJA W TEORII I PRAKTYCE – KONFERENCJA NOWY TOMYŚL(22.04.2016r.)

Konferencja odbyła  się w dniu 22 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej hotelu HI-FI w Nowym Tomyślu Paproć 84. Tematem wystąpienia mediator Doroty Kamienieckiej ze Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych był temat: „Upowszechnianie mediacji na poziomie gmin i powiatów; współpraca mediatora z jednostkami samorządu terytorialnego”. 

Corocznie impreza ta stanowi jedno z ważniejszych wydarzeń związanych z ADR w Polsce. Cieszy się ona dużym zainteresowaniem zarówno teoretyków jak i praktyków zajmujących się zagadnieniami ADR, a uczestniczy w niej około 200 osób.