Konflikt-Mediacja-Satysfakcja

Pod takim tytułem 9 kwietnia 2013 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Wieluniu odbyło się szkolenie dla kadry pedagogicznej z tematyki konfliktu i mediacji. Szkolenie przeprowadzili członkowie Zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych: Grażyna Górska, Dorota Kamieniecka, Joanna Wieremiejewicz-Podkościelna. Program szkolenia obejmował między innymi: życie konfliktu, sposoby rozwiązywania konfliktów, komunikację w konflikcie, role i zadania mediatora, narzędzia mediatora, procedurę mediacji oraz korzyści i zalety mediacji, która uczy konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.