Kalisz

Anna Gmurowska         

Wykształcenie:

 • Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego na Wydziale Prawa i Administracja, kierunek Administracja,
 • Absolwentka Studiów Podyplomowych „Psychologiczne Doradztwo Zawodowe i Personalne” na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii
 • Absolwentka Pedagogicznych Studiów Podyplomowych nadających kwalifikacje Pedagogiczne, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie
 • Absolwentka Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli przy ZDZ w Kaliszu; Kurs kwalifikacyjny: Organizacja i zarządzanie
 • Absolwentka Szkoły Mediacji Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów -  Certyfikat mediatora
 • EASY WAY Kalisz - Akademia Trenera
 • Trener edukacji finansowej
 • liczne kursy doszkalające.


Doświadczenie zawodowe:

 • Mediator stały wpisany na listę mediatorów Sądu Okręgowego w Kaliszu w zakresie prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, gospodarczego oraz prawa pracy
 • Funkcjonariusz Służby Więziennej
 • Inicjatorka działań na rzecz rozwoju mediacji w Służbie Więziennej oraz w społecznościach lokalnych, a także propagowania mediacji rówieśniczych w szkołach
 • Wykładowca przedmiotów prawno-administracyjnych
 • Trener edukacji finansowej
 • Prelegentka
 • Trener szkoleniowiec specjalizujący się w prowadzeniu szkoleń z zakresu: prawa i postępowania administracyjnego, prawa pracy,  rozwiązywania konfliktów rodzinnych, mediacji, mediacji w oświacie, komunikacji interpersonalnej, rozwoju osobistego, autoprezentacji, zarządzania przez cele, motywacji oraz współpracy w grupie. Prowadząca szkolenia dla pracowników oświaty, urzędników jednostek samorządu terytorialnego, kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce, biznesu, organizacji pozarządowych oraz osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
 • Koordynatorka projektów skierowanych m.in.do funkcjonariuszy Służby Więziennej, osób pozbawionych wolności, osób bezrobotnych, osób starszych oraz do dzieci i młodzieży
 • Autorka licznych programów szkoleniowych, m.in. z zakresu: mediacji, postępowania administracyjnego, pracy administracyjno-biurowej, zarządzania domowym budżetem, prawa pracy, rozwoju osobistego, rozwiązywania konfliktów
 • Właścicielka firmy szkoleniowo-mediacyjnej EDU-MEDIARE w Ligocie
 • Członek Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów.


Działalność w zakresie mediacji:

 • mediacje w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych, gospodarczych oraz prawa pracy,
 • pogłębianie swoich kompetencji zawodowych mediatora poprzez udział w szkoleniu z konstruowania ugód mediacyjnych zorganizowanym przez Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów, oraz udział w  licznych szkoleniach i superwizjach organizowanych przez Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów,
 • działalność na rzecz Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów (KSM) – członek KSM
 • udział w konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji zorganizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości,
 • inicjatorka obchodów Tygodnia Mediacji w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, współorganizatorka i prelegentka cyklu seminariów „Spory można rozwiązywać bez udziału sądu” oraz konferencji pod hasłem „Masz Prawo do mediacji”,
 • inicjatorka propagowania idei mediacji na terenie Gminy i Miasta Raszków,
 • współorganizatorka i prelegentka konferencji skierowanej do podmiotów gospodarczych i pracodawców działających na terenie gminy i Miasta Raszków "Mediacja gospodarcza jako pozasądowa forma rozwiązywania sporów powstałych w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami, a ich kontrahentami oraz w relacjach pracodawca-pracownik",
 • organizatorka i prelegentka konferencji skierowanej do przedstawicieli szkół: dyrektorów, nauczycieli, pedagogów, rad rodziców oraz przedstawicieli samorządu uczniowskiego z gminy i Miasta Raszków „Mediacje w sprawach nieletnich, mediacje rówieśnicze – wzmocnienie bezpieczeństwa uczniów w szkołach”,
 • współorganizatorka i prelegentka konferencji oraz cyklu seminariów pt. "Mam prawo do mediacji, więc o czym warto wiedzieć, by sporu nie musiał rozstrzygać sąd?", organizowanych w Zaocznych Policealnych Szkołach Cosinus w Kaliszu,
 • prelegentka podczas II Konferencja mediacyjnej Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych w Wieluniu - Mediator na Wyciągnięcie ręki
 • prelegentka podczas Konferencji w Oławie pod hasłem „Mediacja jako uniwersalna metoda rozwiązywania konfliktów. Praktyczne aspekty postępowania mediacyjnego”.
 • szkolenia dla szkół z zakresu mediacji i zarządzanie konfliktem.


Prywatnie:

 • Jestem kobietą spełnioną -  w życiu prywatnym jako żona i mama, oraz w życiu zawodowym, bo wykonuję pracę, która jest moją pasją.


Moje ostatnie wyzwanie:

 • Udział w kursie wielokulturowości i praw człowieka oraz warsztatach antydyskryminacyjnych organizowanych przez Helsińską Fundację Praw Człowieka
  w Warszawie w ramach III edycji projektu  pn. „Weź kurs na wielokulturowość”.

 

 

Aktualności

11.10.2018r. o godz. 9.00 Zapraszamy serdecznie na VII Oławską Konferencję Mediacyjną
2018-09-05 20:20:46

11.10.2018r. o godz. 9.00 Zapraszamy serdecznie na VII Oławską Konferencję Mediacyjną


Zasady sprzedaży tradycyjnej, internetowej oraz poza lokalem firmy (2 dni): 11-12.06.2018r. godz. 10-17.00
2018-05-21 16:11:57

Zasady sprzedaży tradycyjnej, internetowej oraz poza lokalem firmy (2 dni): 11-12.06.2018r. godz. 10-17.00 Program szkolenia Umowa sprzedaży w obrocie profesjonalnym i konsumenckim. strony umowy (definicja konsumenta), forma umowy, sposób zawarcia umowy, ogólne wa...

czytaj więcej


Szkolenie specjalistyczne z mediacji rodzinnych- 12-13.05.2018r. godz. 9.00-18.00, Wieluń
2018-05-16 10:48:12

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w profesjonalnie prowadzonym szkoleniu z tematyki mediacji rodzinnej, adresowanym do osób, które ukończyły szkolenie lub kurs podstawowy z mediacji i chciałyby zdobyć praktyczne przygotowanie do prowadzenia mediacji rodzinnej.GDZIE: Wieluń&nbs...

czytaj więcej


porno yahoo pornoski