Wieluń

Dorota Kamieniecka

Wykształcenie:

 • Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • Absolwentka Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z zakresu stosowania prawa wspólnotowego,
 • Absolwentka Studiów Podyplomowych Akademia Mediatora w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie Zamiejscowy Oddział we Wrocławiu,
 • uczestniczka specjalistycznych szkoleń z zakresu mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania konfliktów, mediacji gospodarczych i cywilnych.


Doświadczenie zawodowe:

 • w latach 1986 – 1992 – aplikacja notarialna w Państwowym Biurach Notarialnych w Sieradzu i Wieluniu, , asesura notarialna i praca jako notariusz w Państwowym Biurze Notarialnym w Wieluniu,
 • od 1992 roku do chwili obecnej notariusz we własnej Kancelarii Notarialnej w Wieluniu,
 • od października 2012 roku łączę zawód notariusza z wykonywaniem zajęcia mediatora.


Działania w zakresie mediacji:

 • mediator stały wpisany na listę mediatorów cywilnych w Sądach Okręgowych w Sieradzu, Wrocławiu, Kaliszu, Łodzi,
 • mediator stały wpisany na listę mediatorów w sprawach karnych w Sądzie Okręgowym w Łodzi,
 • założyciel i Prezes Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych w Wieluniu,
 • organizatorka konferencji „Od mediacji do spokojnych świąt” w dniu 12 grudnia 2012 roku w Wieluniu http://ms.gov.pl/pl/działalnosc/mediacje/wydarzenia-mediacyjne-w-polsce
 • prelegentka i panelistka na konferencjach i, seminariach i spotkaniach informacyjnych poświęconych mediacji ( m.in. Oława, październik 2012 konferencja „Od konfliktu do mediacji”,
 • kwiecień 2013 r. – szkolenie w I LO im.T.Kościuszki w Wieluniu „ Konflikt, mediacja, satysfakcja”, )
 • autorka sprawozdań z konferencji i spotkań, artykułów nt. mediacji (Biuletyn Krajowej Rady Notarialnej NOTARIUSZ nr 1/2013 – „Moja przygoda z mediacją”)
 • oraz działalność realizowana w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Mediatorów Cywilnych(więcej na: O stowarzyszeniu)


O sobie:

O wzajemnym przenikaniu się pracy notariusza i mediatora pisałam w artykule „ Moja przygoda z mediacją”. Najlepiej więc zacytuję jego fragment:


„Zajęcie mediatora pozwala mi na pełniejsze wykorzystanie moich umiejętności i wiedzy prawniczej. Wprawa w słuchaniu stron nabyta w trakcie wykonywania pracy notariusza, niezbędna w tym zawodzie bezstronność i neutralność, potrzebne mi są również jako mediatorowi; posiadana wiedza prawnicza ułatwia określenie areny sporu w procesie mediacji, pomaga zawrzeć realną ugodę, której sąd nie odmówi zatwierdzenia. Będąc tylko notariuszem, wielokrotnie odsyłałam skonfliktowane strony do sądu, ponieważ nie mogłam „wezwać” jednego z uczestników np. umowy o dział spadku, z którym pozostali uczestnicy nie mogli dojść do porozumienia, albo nawet nie byli w stanie z nim rozmawiać z powodu zaniku wszelkich relacji. Jako mediator mogę w tej sytuacji zainicjować kontakt między tak zwaśnionymi stronami i doprowadzić do porozumienia, które może zakończyć się ugodą mediacyjną zatwierdzaną przez właściwy sąd albo podpisaniem aktu notarialnego w przedmiocie zgodnego działu spadku. To tylko jeden z przykładów wzajemnego przenikania się efektów pracy notariusza i mediatora. Jako notariusz informuję moich interesantów o możliwości wpisania w niektórych umowach klauzuli mediacyjnej czyli takiego zapisu, na mocy którego strony godzą się, że wszelkie konflikty wynikające z wykonywania danej umowy będą w pierwszej kolejności rozwiązywane w drodze mediacji”.

Zobacz także: www.krn.org.pl

Aktualności

Zapraszamy 26.10.2019r., o godz. 11.00 na spektakl "Mediacje rówieśnicze"
2019-10-23 22:10:47

Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych oraz Dyrekcja Szkół nr 2 w Wieluniu zaprasza na spektakl " Mediacje rówieśnicze". Więcej informacjij na ten temat znajdą Państwo: tutaj


21.03.2019r. Trilton Park, ul. Grójecka 194, Warszawa; Szkolenie- Okiem Mediatora: mediacja w zawodzie radcy prawnego i adwokata
2019-03-03 10:47:56

Okiem Mediatora: mediacja w zawodzie radcy prawnego i adwokata dr Dariusz Fuchs 21.03.2019 godz. 16:00 – 20:00 Triton Park, ul. Grójecka 194, Warszawa   Patronem szkolenia jest Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawai Administracji Uniwers...

czytaj więcej


11.10.2018r. o godz. 9.00 Zapraszamy serdecznie na VII Oławską Konferencję Mediacyjną
2018-09-05 20:20:46

11.10.2018r. o godz. 9.00 Zapraszamy serdecznie na VII Oławską Konferencję Mediacyjną


porno yahoo pornoski