Mediator - Wieluń

Aurelia Puchała

Spór jest problemem, który należy rozwiązać, a nie walką, którą trzeba wygrać”

Wykształcenie

 • Studia podyplomowe Mediacja w sprawach gospodarczych na Uniwersytecie Łódzkim,
 • Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Prawa i Administracja, kierunek prawo,
 • Uczestniczka kursów doszkalających m.in. z mediacji rodzinnej, gospodarczej, z zakresu prawa administracyjnego, zarządzania i obrotu nieruchomościami, zawierania umów dzierżawy, spraw środowiskowych i konfliktów społecznych.  

Doświadczenie zawodowe

 • Mediator w sprawach cywilnych, gospodarczych, administracyjnych i rodzinnych
 • Członek Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych
 • Kurator
 • Urząd Miejski w Wieluniu
 • Szeroko rozumiane doradztwo prawne i pomoc prawna w zakresie prowadzenia spółek cywilnych,  sporządzanie i opiniowanie umów cywilnych i gospodarczych, negocjacje, utrzymywanie poprawnych relacji pomiędzy podmiotami powiązanymi
 • Współpraca z kontrahentami polskimi i niemieckimi pomiędzy spółkami powiązanymi, kontrola nad zawartymi kontraktami, utrzymywanie jak najlepszych stosunków, organizacja wspólnych spotkań w siedzibach spółek partnerów biznesowych
 • Doradca finansowy i ubezpieczeniowy, prowadzenie szkoleń z zakresu ubezpieczeń, z dziedziny skutecznego działania i twórczych relacji z innymi
 • Prelegentka


Działalność w zakresie mediacji:

 • pogłębianie swoich kompetencji zawodowych mediatora poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, wykładach i studiach podyplomowych m.in:
 • udział w szkoleniu specjalistycznym z mediacji rodzinnej, udział w Ogólnopolskiej Konferencji Mediacyjnej we Wrocławiu pt: „Mediacje z udziałem sektora finansów publicznych”
 • udział oraz wystąpienie w charakterze prelegenta w VI Oławskiej Konferencji Mediacyjnej pt: „Mediacja w Praktyce”
 • udział oraz wystąpienie w charakterze prelegenta w konferencji mediacyjnej w Centralnym Ośrodku Służby Więziennej w Kaliszu pt: „ Mediacja- płaszczyzna poszukiwania sposobów rozwiązywania konfliktów w różnych dziedzinach życia”
 • udział w IV Oławskiej Konferencji Mediacyjnej pt: „ Porozmawiajmy o mediacji”.
 • udział w II Konferencja mediacyjnej Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych w Wieluniu – Mediator na Wyciągnięcie ręki
 • Wywiad dla gazety Rzeczpospolita- „Dobra komunikacja to mniej sporów”
 • działalność realizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Mediatorów Cywilnych
 • studia podyplomowe w zakresie mediacji w sprawach gospodarczych z elementami wiedzy pozaprawnej


O sobie:

 • To co sprawia mi przyjemność i satysfakcję to ciągła praca z ludźmi i dla ludzi,
 • Dla mnie bycie mediatorem to pasja, to wyzwanie i duża odpowiedzialność, ciągła praca nad sobą, podnoszenie kwalifikacji, aby jak najlepiej pomóc stronom w konflikcie.