Mediator - Kalisz

Joanna Kempa

Wykształcenie:

 • Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek Pedagogika w zakresie wychowania artystycznego i wczesnoszkolnego, 
 • Absolwentka Studiów Podyplomowych „Promocja Zdrowia” w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 
 • Absolwentka Akademii Trenera Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
 • Ukończyła Kurs dla kadry kierowniczej z zakresu zarządzania, 
 • Ukończyła Podstawowy Kurs Mediatora „Mediacja – uniwersalna metoda rozwiązywania konfliktów”, zorganizowany przez Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych we Wieluniu, 
 • Ukończyła Kurs antystresowy wg autorskiego programu Art of Living, warsztaty o stereotypach, To nie twoja wina, Stop przemocy wobec kobiet, organizowane przez Fundację Feminoteka, 
 • Ukończyła Kurs wystąpień medialnych organizowany przez Akademię telewizyjną TVP, 
 • Ukończyła specjalistyczne szkolenie z mediacji rodzinnej, 
 • Ukończyła Szkolenie pt.: Budowanie strategii komunikowania z uwzględnieniem sytuacji kryzysowych i roli rzecznika prasowego, 
 • Liczne kursy doszkalające

Doświadczenie zawodowe:

 • Mediator stały wpisany na listę mediatorów Sądu Okręgowego w Kaliszu w zakresie prawa karnego, 
 • Inicjatorka działań na rzecz rozwoju mediacji w Służbie Więziennej oraz w społecznościach lokalnych, 
 • Prelegentka, moderatorka, 
 • Trener, szkoleniowiec specjalizujący się w prowadzeniu szkoleń z zakresu: komunikacji interpersonalnej, rozwoju osobistego, autoprezentacji, motywacji oraz współpracy w grupie 
 • Koordynatorka projektów edukacyjnych i społecznych, skierowanych m.in. do funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz do dzieci i młodzieży 
 • Członek Komisji Antymobbingowej w COSSW w Kaliszu 
 • Współautorka poradnika „Nie wobec przemocy”, Cz. 2 „W miejscu pracy” 
 • Działalność w zakresie mediacji:
 • Mediacje w sprawach karnych, rodzinnych 
 • Pogłębianie swoich kompetencji zawodowych mediatora poprzez udział w szkoleniach oraz konferencjach dotyczących mediacji karnych, rodzinnych, szkolnych oraz mediacji rówieśniczych 
 • Udział w warsztatach, zorganizowanych przez Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu dotyczących mediacji rówieśniczych 
 • Współorganizatorka obchodów Tygodnia Mediacji w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, prelegentka  

 

Moje ostatnie wyzwanie:

 • Praca na rzecz ochrony praw człowieka; przeciwdziałania przemocy, mobbingowi i dyskryminacji.