aktualności

Mediacje on-line
2020-04-27 18:54:03

Szanowni Państwo, 
zachęcamy Państwa do kontaktowania się z mediatorami w celu przeprowadzenia mediacji on-line. Jesteśmy w stanie przeprowadzić mediacje w każdej sprawie wykorzystując ogólnodostępne komunikatory internetowe, specjalistyczną platformę do mediacji on-line, wideokonferencje lub inne metody.Mediacje on-line prowadzone są  zgodnie z obowiązującymi zasadami: dobrowolności, poufności, neutralności i bezstronności. 
Zapraszamy do kontaktu

Powrót

porno yahoo pornoski