O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych (SMC) jest organizacją pozarządową powstałą  w celu podejmowania działań na rzecz rozwoju i popularyzacji mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów, edukacji społeczeństwa w zakresie mediacji, a tym samym podnoszenia jego świadomości prawnej. W ramach swojej działalności SMC podejmuje zakrojone na szeroką skale działania upowszechniające mediacje organizując szkolenia w szkołach, konferencje i spotkania mające na celu uświadamianie społeczeństwie o ADR. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w spotkaniach z sędziami, prawnikami i mediatorami, współpracują z organami samorządu terytorialnego, publikują artykuły poświęcone tematyce ADR, prowadzą działalność Pro Publico Bono umożliwiającą skorzystanie z mediacji osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, zgłaszają postulaty dotyczące zmian w regulacjach prawnych w zakresie mediacji.

Celem SMC jest również podejmowanie działań na rzecz profesjonalnego świadczenia usług mediacyjnych, zgodnie z obowiązującymi Standardami oraz zasadami etyki zawodowej mediatora.

SMC podejmuje działania na rzecz integracji środowiska sędziów, mediatorów oraz prawników, mające na celu rozwój mediacji sądowej.

Szczegółowy wykaz celów i działań znajduje się w Regulaminie Stowarzyszenia.

Założyciele

Członkowie:

Mamy przyjemność poinformować Państwa o tym, że do naszego stowarzyszenia dołączyła Anna Gmurowska. Wyczerpujące informacje na jej temat znajdą Państwo wkrótce w zakładce KALISZ.

Zrealizowane projekty

2016r.

 • Konferencja w COSSW w Kaliszu w ramach Międzynarodowego Dnia Mediacji- "Mediacja wczoraj, dziś i jutro", 13.10.2016r. (artykuł) 
 • V Konferencja Oławska- "Mediacja w sprawach sądowych, edukacji i praktyce"- 12. 10.2016r. (zdjęcie)
 • Konferencje Ministerstwa Sprawiedliwości w 16 miastach Polski "Mediacja. Rozmowa. Zrozumienie. Rozwiązanie"- udział członków SMC w roli prelegentów w konferencjach w Opolu, Wrocławiu i Kielcach 
 • Realizacja 48-godzinnego II kursu podstawowego z mediacji: Mediacja - uniwersalna metoda rozwiązywania konfliktów dla pracowników COSSW w  Kaliszu i inncyh zainteresowanych
 • 09.2016r.- planowany termin uruchomienia Ośrodka Mediacyjnego w Wieluniu

2015r. 

 • Realizacja 48-godzinnego kursu podstawowego z mediacji: Mediacja - uniwersalna metoda rozwiązywania konfliktów dla pracowników COSSW w  Kaliszu i inncyh zainteresowanych
 • IV Oławska Konferencja mediacyjna „Porozmawiajmy o mediacji” Oława,październik  2015 r.
 • Masz prawo do mediacji - Seminarium zorganizowane przez COSSW w Kaliszu w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji, październik 2015

2014r.

2013r.

 • Konflikt – Mediacja - Satysfakcja” szkolenie w szkole w Wieluniu, Weluń marzec 2013 r.
 • Dyżury mediatorów SMC w Biurze Poselskim PO w Wieluniu, przy ul. Narutowicza 4, Wieluń maj-sierpień 2013r.
 • Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych zaprasza na podyplomowe studia z mediacji w Wyższej Szkole Biznsu i Nauk o Zdrowiu
 • Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji "Dobro rodziny w postępowaniu mediacyjnym" , Oława, październik 2013r.
 • Prezes SMC podczas Obchodów Tygodnia Mediacji w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, Kalisz pażdziernik 2013r.
 • Dyżury mediatorów SMC w Sądzie Rejonowym w Łasku, w siedzibie Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych w Wieluniu w ramach Mędzunarodowego Dnia Mediacji, pażdziernik-listopad Łask, Wieluń 2013r.
 • Szkolenie w Sądzie Okręgowym w Sieradzu "Funkcjonowanie mediacji w polskim systemie prawnym",  Sieradz, listopad 2013r.
 • Szkolenie w Domu Dziecka w Oławie "Mediacje szkolne i rówieśnicze", Oława listopad 2013r.
 • Szkolenie we współpracy z Fundacją Consensius Europejskie Centrum Mediacji "Praktyczne aspekty mediacji", Wieluń listopad 2013r.
 • Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych i Radio Ziemi Wieluńskiej - Zielone światło dla mediacji

2012r.


Załączniki PDF:
Standardy pracy
Kodeks etyczny
Regulamin Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych 

Aktualności

Podsumowanie V konferencji Oławskiej "Mediacja w sprawach sądowych, edukacji i praktyce"
2016-10-19 10:48:06

V Oławska Konferencja mediacyjna już za nami, Dziękujemy za wszystkim pozytywne i budujące informacje zwrotne. Liczba uczestników przeszła  oczekiwania Organizatorów,  bo w konferencji uczestniczyło  ponad 320 osób +prawie 50 uczniów z oław...

czytaj więcej


Szkolenia organizowane przez członków Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych
2016-09-29 10:56:48

Zachęcamy do śledzenia aktualnych propozycji szkoleń w zakładce SZKOLENIA 


Ośrodek Mediacyjny Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych w Wieluniu rozpoczyna swoją działalność szkoleniową
2016-09-22 10:50:11

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że w listopadzie uruchamiamy działalność Ośrodka Mediacyjnego Stowarzyszenia Mediatorow Cywilnych w Wieluniu, w którym odbywać się będą szkolenia i  warszaty (dotyczące głównie tematyki mediacji). W najbliższych terminach prop...

czytaj więcej