Kalisz

Anna Gmurowska         

Wykształcenie:

 • Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego na Wydziale Prawa i Administracja, kierunek Administracja,
 • Absolwentka Studiów Podyplomowych „Psychologiczne Doradztwo Zawodowe i Personalne” na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii
 • Absolwentka Pedagogicznych Studiów Podyplomowych nadających kwalifikacje Pedagogiczne, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie
 • Absolwentka Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli przy ZDZ w Kaliszu; Kurs kwalifikacyjny: Organizacja i zarządzanie
 • Absolwentka Szkoły Mediacji Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów -  Certyfikat mediatora
 • EASY WAY Kalisz - Akademia Trenera
 • Trener edukacji finansowej
 • liczne kursy doszkalające.Doświadczenie zawodowe:

 • Mediator stały wpisany na listę mediatorów Sądu Okręgowego w Kaliszu w zakresie prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, gospodarczego oraz prawa pracy
 • Funkcjonariusz Służby Więziennej
 • Inicjatorka działań na rzecz rozwoju mediacji w Służbie Więziennej oraz w społecznościach lokalnych, a także propagowania mediacji rówieśniczych w szkołach
 • Wykładowca przedmiotów prawno-administracyjnych
 • Trener edukacji finansowej
 • Prelegentka
 • Trener szkoleniowiec specjalizujący się w prowadzeniu szkoleń z zakresu: prawa i postępowania administracyjnego, prawa pracy,  rozwiązywania konfliktów rodzinnych, mediacji, mediacji w oświacie, komunikacji interpersonalnej, rozwoju osobistego, autoprezentacji, zarządzania przez cele, motywacji oraz współpracy w grupie. Prowadząca szkolenia dla pracowników oświaty, urzędników jednostek samorządu terytorialnego, kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce, biznesu, organizacji pozarządowych oraz osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
 • Koordynatorka projektów skierowanych m.in.do funkcjonariuszy Służby Więziennej, osób pozbawionych wolności, osób bezrobotnych, osób starszych oraz do dzieci i młodzieży
 • Autorka licznych programów szkoleniowych, m.in. z zakresu: mediacji, postępowania administracyjnego, pracy administracyjno-biurowej, zarządzania domowym budżetem, prawa pracy, rozwoju osobistego, rozwiązywania konfliktów
 • Właścicielka firmy szkoleniowo-mediacyjnej EDU-MEDIARE w Ligocie
 • Członek Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów.


Działalność w zakresie mediacji:

 • mediacje w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych, gospodarczych oraz prawa pracy,
 • pogłębianie swoich kompetencji zawodowych mediatora poprzez udział w szkoleniu z konstruowania ugód mediacyjnych zorganizowanym przez Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów, oraz udział w  licznych szkoleniach i superwizjach organizowanych przez Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów,
 • działalność na rzecz Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów (KSM) – członek KSM
 • udział w konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji zorganizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości,
 • inicjatorka obchodów Tygodnia Mediacji w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, współorganizatorka i prelegentka cyklu seminariów „Spory można rozwiązywać bez udziału sądu” oraz konferencji pod hasłem „Masz Prawo do mediacji”,
 • inicjatorka propagowania idei mediacji na terenie Gminy i Miasta Raszków,
 • współorganizatorka i prelegentka konferencji skierowanej do podmiotów gospodarczych i pracodawców działających na terenie gminy i Miasta Raszków "Mediacja gospodarcza jako pozasądowa forma rozwiązywania sporów powstałych w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami, a ich kontrahentami oraz w relacjach pracodawca-pracownik",
 • organizatorka i prelegentka konferencji skierowanej do przedstawicieli szkół: dyrektorów, nauczycieli, pedagogów, rad rodziców oraz przedstawicieli samorządu uczniowskiego z gminy i Miasta Raszków „Mediacje w sprawach nieletnich, mediacje rówieśnicze – wzmocnienie bezpieczeństwa uczniów w szkołach”,
 • współorganizatorka i prelegentka konferencji oraz cyklu seminariów pt. "Mam prawo do mediacji, więc o czym warto wiedzieć, by sporu nie musiał rozstrzygać sąd?", organizowanych w Zaocznych Policealnych Szkołach Cosinus w Kaliszu,
 • prelegentka podczas II Konferencja mediacyjnej Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych w Wieluniu - Mediator na Wyciągnięcie ręki
 • prelegentka podczas Konferencji w Oławie pod hasłem „Mediacja jako uniwersalna metoda rozwiązywania konfliktów. Praktyczne aspekty postępowania mediacyjnego”.
 • szkolenia dla szkół z zakresu mediacji i zarządzanie konfliktem.


Prywatnie:

 • Jestem kobietą spełnioną -  w życiu prywatnym jako żona i mama, oraz w życiu zawodowym, bo wykonuję pracę, która jest moją pasją.


Moje ostatnie wyzwanie:

 • Udział w kursie wielokulturowości i praw człowieka oraz warsztatach antydyskryminacyjnych organizowanych przez Helsińską Fundację Praw Człowieka
  w Warszawie w ramach III edycji projektu  pn. „Weź kurs na wielokulturowość”.

Joanna Kempa  

Wykształcenie:

 • Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek Pedagogika w zakresie wychowania artystycznego i wczesnoszkolnego, 
 • Absolwentka Studiów Podyplomowych „Promocja Zdrowia” w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 
 • Absolwentka Akademii Trenera Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
 • Ukończyła Kurs dla kadry kierowniczej z zakresu zarządzania, 
 • Ukończyła Podstawowy Kurs Mediatora „Mediacja – uniwersalna metoda rozwiązywania konfliktów”, zorganizowany przez Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych we Wieluniu, 
 • Ukończyła Kurs antystresowy wg autorskiego programu Art of Living, warsztaty o stereotypach, To nie twoja wina, Stop przemocy wobec kobiet, organizowane przez Fundację Feminoteka, 
 • Ukończyła Kurs wystąpień medialnych organizowany przez Akademię telewizyjną TVP, 
 • Ukończyła specjalistyczne szkolenie z mediacji rodzinnej, 
 • Ukończyła Szkolenie pt.: Budowanie strategii komunikowania z uwzględnieniem sytuacji kryzysowych i roli rzecznika prasowego, 
 • Liczne kursy doszkalające


Doświadczenie zawodowe:

 • Mediator stały wpisany na listę mediatorów Sądu Okręgowego w Kaliszu w zakresie prawa karnego, 
 • Inicjatorka działań na rzecz rozwoju mediacji w Służbie Więziennej oraz w społecznościach lokalnych, 
 • Prelegentka, moderatorka, 
 • Trener, szkoleniowiec specjalizujący się w prowadzeniu szkoleń z zakresu: komunikacji interpersonalnej, rozwoju osobistego, autoprezentacji, motywacji oraz współpracy w grupie 
 • Koordynatorka projektów edukacyjnych i społecznych, skierowanych m.in. do funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz do dzieci i młodzieży 
 • Członek Komisji Antymobbingowej w COSSW w Kaliszu 
 • Współautorka poradnika „Nie wobec przemocy”, Cz. 2 „W miejscu pracy” 
 • Działalność w zakresie mediacji:
 • Mediacje w sprawach karnych, rodzinnych 
 • Pogłębianie swoich kompetencji zawodowych mediatora poprzez udział w szkoleniach oraz konferencjach dotyczących mediacji karnych, rodzinnych, szkolnych oraz mediacji rówieśniczych 
 • Udział w warsztatach, zorganizowanych przez Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu dotyczących mediacji rówieśniczych 
 • Współorganizatorka obchodów Tygodnia Mediacji w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, prelegentka  

Moje ostatnie wyzwanie:

 • Praca na rzecz ochrony praw człowieka; przeciwdziałania przemocy, mobbingowi i dyskryminacji. 

 

Aktualności

02.07.2020r.- Podpisanie porozumienia organizacji mediatorów o wzajemnej współpracyw ramach Łódzkiego Porozumienia Mediatorów
2020-07-28 20:22:25

Z przyjemnością informujemy, że nasze stowarzyszenie dołączyło do grona organizacji zrzeszających mediatorów w ramach Łódzkiego Porozumienia Mediatorów. Zawarte i podpisane 02.07.2020r. przez rerezentującą SMC Joannę Wieremiejewicz-Podkościelną porozumienie ma na ce...

czytaj więcej


SMC nawiązało współpracę z Ośrodkiem PO-MOC z Wielunia
2020-06-09 14:25:52

Z przyjemnością informujemy, że udało nam się nawiązać współpracę z psychologami i terapeutami z ośrodka PO-MOC z Wielunia. Dzięki tej współpracy będziemy w stanie zaproponować Stronom zgłaszającym się do mediacji wsparcie ekspertów w przypadku, gdy mediacja dot...

czytaj więcej


14.05.2020r. Wieluński Dom Kultury zaprasza na wykład on-line prowadzony przez Aurelię Puchałę
2020-05-12 13:27:21

14.05 o godzinie 11:00 
zapraszamy Was na wykład on-line prowadzony przez naszą członkinię Aurelię Puchałę o tym, jak skutecznie się porozumiewać.