Wieluń

Dorota Kamieniecka 

Wykształcenie:

 • Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • Absolwentka Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z zakresu stosowania prawa wspólnotowego,
 • Absolwentka Studiów Podyplomowych Akademia Mediatora w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie Zamiejscowy Oddział we Wrocławiu,
 • uczestniczka specjalistycznych szkoleń z zakresu mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania konfliktów, mediacji gospodarczych i cywilnych.


Doświadczenie zawodowe:

 • w latach 1986 – 1992 – aplikacja notarialna w Państwowym Biurach Notarialnych w Sieradzu i Wieluniu, , asesura notarialna i praca jako notariusz w Państwowym Biurze Notarialnym w Wieluniu,
 • od 1992 roku do chwili obecnej notariusz we własnej Kancelarii Notarialnej w Wieluniu,
 • od października 2012 roku łączę zawód notariusza z wykonywaniem zajęcia mediatora.


Działania w zakresie mediacji:

 • mediator stały wpisany na listę mediatorów cywilnych w Sądach Okręgowych w Sieradzu, Wrocławiu, Kaliszu, Łodzi,
 • mediator stały wpisany na listę mediatorów w sprawach karnych w Sądzie Okręgowym w Łodzi,
 • założyciel i Prezes Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych w Wieluniu,
 • organizatorka konferencji „Od mediacji do spokojnych świąt” w dniu 12 grudnia 2012 roku w Wieluniu http://ms.gov.pl/pl/działalnosc/mediacje/wydarzenia-mediacyjne-w-polsce
 • prelegentka i panelistka na konferencjach i, seminariach i spotkaniach informacyjnych poświęconych mediacji ( m.in. Oława, październik 2012 konferencja „Od konfliktu do mediacji”,
 • kwiecień 2013 r. – szkolenie w I LO im.T.Kościuszki w Wieluniu „ Konflikt, mediacja, satysfakcja”, )
 • autorka sprawozdań z konferencji i spotkań, artykułów nt. mediacji (Biuletyn Krajowej Rady Notarialnej NOTARIUSZ nr 1/2013 – „Moja przygoda z mediacją”)
 • oraz działalność realizowana w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Mediatorów Cywilnych(więcej na: O stowarzyszeniu)

O sobie:

O wzajemnym przenikaniu się pracy notariusza i mediatora pisałam w artykule „ Moja przygoda z mediacją”. Najlepiej więc zacytuję jego fragment:


„Zajęcie mediatora pozwala mi na pełniejsze wykorzystanie moich umiejętności i wiedzy prawniczej. Wprawa w słuchaniu stron nabyta w trakcie wykonywania pracy notariusza, niezbędna w tym zawodzie bezstronność i neutralność, potrzebne mi są również jako mediatorowi; posiadana wiedza prawnicza ułatwia określenie areny sporu w procesie mediacji, pomaga zawrzeć realną ugodę, której sąd nie odmówi zatwierdzenia. Będąc tylko notariuszem, wielokrotnie odsyłałam skonfliktowane strony do sądu, ponieważ nie mogłam „wezwać” jednego z uczestników np. umowy o dział spadku, z którym pozostali uczestnicy nie mogli dojść do porozumienia, albo nawet nie byli w stanie z nim rozmawiać z powodu zaniku wszelkich relacji. Jako mediator mogę w tej sytuacji zainicjować kontakt między tak zwaśnionymi stronami i doprowadzić do porozumienia, które może zakończyć się ugodą mediacyjną zatwierdzaną przez właściwy sąd albo podpisaniem aktu notarialnego w przedmiocie zgodnego działu spadku. To tylko jeden z przykładów wzajemnego przenikania się efektów pracy notariusza i mediatora. Jako notariusz informuję moich interesantów o możliwości wpisania w niektórych umowach klauzuli mediacyjnej czyli takiego zapisu, na mocy którego strony godzą się, że wszelkie konflikty wynikające z wykonywania danej umowy będą w pierwszej kolejności rozwiązywane w drodze mediacji”.

Zobacz także: www.krn.org.pl

Janusz Bojakowski 


Wykształcenie

 • Absolwent Akademii  Rolniczej we Wrocławiu.
 • Absolwent Studiów Podyplomowych  Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydziału Gospodarki Narodowej w zakresie „Zarządzanie Firmą w gospodarce rynkowej”.
 • Posiadacz zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności Brokerskiej w zakresie ubezpieczeń .
 • Uczestnik licznych szkoleń i kursów pogłębiających umiejętności kierowania zespołem, motywowania pracowników, skutecznej komunikacji, kierowania zespołem w okresie zmian, realizowania zadań w stresogennych warunkach, i innych, a w tym mi. „Reagowania w sytuacji zagrożenia” organizowanego przez  Centrum Szkoleń Specjalistycznych Grupy Grom.


Doświadczenie zawodowe

 • Kierownik Zakładu Rolnego
 • Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
 • Kierownik Przedstawicielstwa PZU Życie S.A.
 • Broker Ubezpieczeniowy, członek Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Asekuracyjnych 


Działalność w zakresie mediacji

 • Ukończony kurs podstawowy mediatora „ Mediacja- uniwersalna metoda rozwiązywania konfliktów” organizowany  przez Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych w Wieluniu
 • staż mediacyjny w Kancelarii Mediacyjnej mediatora Doroty Kamienieckiej
 • Wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Sieradzu
 • Ukończone szkolenie specjalistyczne z mediacji rodzinnej organizowane przez  Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych w Wieluniu i Kancelarię Mediacyjną i Prawną Grażyna Górska w Oławie
 • Uczestnik:VI Oławskiej Konferencji Mediacyjnej pt. „Mediacja w praktyce”, Ogólnopolskiej, Naukowej Konferencji Mediacyjnej pod tytułem: „MEDIACJE Z UDZIAŁEM PODMIOTÓW SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH” . Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii


 Aurelia Puchała 

Spór jest problemem, który należy rozwiązać, a nie walką, którą trzeba wygrać”

Wykształcenie

 • Studia podyplomowe Mediacja w sprawach gospodarczych na Uniwersytecie Łódzkim,
 • Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Prawa i Administracja, kierunek prawo,
 • Uczestniczka kursów doszkalających m.in. z mediacji rodzinnej, gospodarczej, z zakresu prawa administracyjnego, zarządzania i obrotu nieruchomościami, zawierania umów dzierżawy, spraw środowiskowych i konfliktów społecznych.  

Doświadczenie zawodowe

 • Mediator w sprawach cywilnych, gospodarczych, administracyjnych i rodzinnych
 • Członek Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych
 • Kurator
 • Urząd Miejski w Wieluniu
 • Szeroko rozumiane doradztwo prawne i pomoc prawna w zakresie prowadzenia spółek cywilnych,  sporządzanie i opiniowanie umów cywilnych i gospodarczych, negocjacje, utrzymywanie poprawnych relacji pomiędzy podmiotami powiązanymi
 • Współpraca z kontrahentami polskimi i niemieckimi pomiędzy spółkami powiązanymi, kontrola nad zawartymi kontraktami, utrzymywanie jak najlepszych stosunków, organizacja wspólnych spotkań w siedzibach spółek partnerów biznesowych
 • Doradca finansowy i ubezpieczeniowy, prowadzenie szkoleń z zakresu ubezpieczeń, z dziedziny skutecznego działania i twórczych relacji z innymi
 • Prelegentka


Działalność w zakresie mediacji:

 • pogłębianie swoich kompetencji zawodowych mediatora poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, wykładach i studiach podyplomowych m.in:
 • udział w szkoleniu specjalistycznym z mediacji rodzinnej, udział w Ogólnopolskiej Konferencji Mediacyjnej we Wrocławiu pt: „Mediacje z udziałem sektora finansów publicznych”
 • udział oraz wystąpienie w charakterze prelegenta w VI Oławskiej Konferencji Mediacyjnej pt: „Mediacja w Praktyce”
 • udział oraz wystąpienie w charakterze prelegenta w konferencji mediacyjnej w Centralnym Ośrodku Służby Więziennej w Kaliszu pt: „ Mediacja- płaszczyzna poszukiwania sposobów rozwiązywania konfliktów w różnych dziedzinach życia”
 • udział w IV Oławskiej Konferencji Mediacyjnej pt: „ Porozmawiajmy o mediacji”.
 • udział w II Konferencja mediacyjnej Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych w Wieluniu - Mediator na Wyciągnięcie ręki
 • Wywiad dla gazety Rzeczpospolita- „Dobra komunikacja to mniej sporów”
 • działalność realizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Mediatorów Cywilnych
 • studia podyplomowe w zakresie mediacji w sprawach gospodarczych z elementami wiedzy pozaprawnej

O sobie:

 • To co sprawia mi przyjemność i satysfakcję to ciągła praca z ludźmi i dla ludzi,
 • Dla mnie bycie mediatorem to pasja, to wyzwanie i duża odpowiedzialność, ciągła praca nad sobą, podnoszenie kwalifikacji, aby jak najlepiej pomóc stronom w konflikcie. 

    

 

  

Aktualności

02.07.2020r.- Podpisanie porozumienia organizacji mediatorów o wzajemnej współpracyw ramach Łódzkiego Porozumienia Mediatorów
2020-07-28 20:22:25

Z przyjemnością informujemy, że nasze stowarzyszenie dołączyło do grona organizacji zrzeszających mediatorów w ramach Łódzkiego Porozumienia Mediatorów. Zawarte i podpisane 02.07.2020r. przez rerezentującą SMC Joannę Wieremiejewicz-Podkościelną porozumienie ma na ce...

czytaj więcej


SMC nawiązało współpracę z Ośrodkiem PO-MOC z Wielunia
2020-06-09 14:25:52

Z przyjemnością informujemy, że udało nam się nawiązać współpracę z psychologami i terapeutami z ośrodka PO-MOC z Wielunia. Dzięki tej współpracy będziemy w stanie zaproponować Stronom zgłaszającym się do mediacji wsparcie ekspertów w przypadku, gdy mediacja dot...

czytaj więcej


14.05.2020r. Wieluński Dom Kultury zaprasza na wykład on-line prowadzony przez Aurelię Puchałę
2020-05-12 13:27:21

14.05 o godzinie 11:00 
zapraszamy Was na wykład on-line prowadzony przez naszą członkinię Aurelię Puchałę o tym, jak skutecznie się porozumiewać.