O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych (SMC) jest organizacją pozarządową powstałą  w celu podejmowania działań na rzecz rozwoju i popularyzacji mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów, edukacji społeczeństwa w zakresie mediacji, a tym samym podnoszenia jego świadomości prawnej. W ramach swojej działalności SMC podejmuje zakrojone na szeroką skale działania upowszechniające mediacje organizując szkolenia w szkołach, konferencje i spotkania mające na celu uświadamianie społeczeństwie o ADR. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w spotkaniach z sędziami, prawnikami i mediatorami, współpracują z organami samorządu terytorialnego, publikują artykuły poświęcone tematyce ADR, prowadzą działalność Pro Publico Bono umożliwiającą skorzystanie z mediacji osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, zgłaszają postulaty dotyczące zmian w regulacjach prawnych w zakresie mediacji.

Celem SMC jest również podejmowanie działań na rzecz profesjonalnego świadczenia usług mediacyjnych, zgodnie z obowiązującymi Standardami oraz zasadami etyki zawodowej mediatora.

SMC podejmuje działania na rzecz integracji środowiska sędziów, mediatorów oraz prawników, mające na celu rozwój mediacji sądowej.

Szczegółowy wykaz celów i działań znajduje się w Regulaminie Stowarzyszenia.

Założyciele

Członkowie:

Zrealizowane projekty

2019r.

 • wystąpienie Doroty Kamienieckiej na temat "Narzędzia mediacyjne w pracy prawnika i mediatora"w ramach konferencji "Prawo i mediacja", Organizatorzy konferencji: Naczelna Rada Adwokacka, Centrum Mediacji przy Naczejnej Radzie Adwokackiej, Izba Adwokacka w Białymstoku, Uniwersytet w Białymstoku- Wydział Prawa, Izba Przemysłowo- Handlowa w Białymstoku( 6-8.12.2019r.)

2018r.

 • Walne zgromadzenie SMC i przyjęcie nowych członków Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych: Aurelia Puchała, Janusz Bojakowski, Joanna Kempa (05.2018r.) (zdjęcie)- od lewej( przy stole): Aurelia Puchała, prowadzący szkolenie Grażyna Górska, nowy członek SMC- Janusz Bojakowski, Joanna Wieremiejewicz- Podkościelna, Dorota Kamieniecka, Anna Gmurowska, nowy członek SMC-Joanna Kempa
 • II edycja Szkolenia specjalistycznego z mediacji rodzinnych. Prowdzenie - Grażyna Górska (05.2018r.) 

2017r.

 • Studia Podyplomowe „Mediacje – uniwersalne narzędzie rozwiązywania konfliktów” Studia zorganizowane przez Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi we współpracy ze Stowarzyszeniem Mediatorów Cywilnych (03.2017r.)

2016r.

 • Konferencja w COSSW w Kaliszu w ramach Międzynarodowego Dnia Mediacji- "Mediacja wczoraj, dziś i jutro", 13.10.2016r. (artykuł) 
 • V Konferencja Oławska - "Mediacja w sprawach sądowych, edukacji i praktyce"- 12. 10.2016r. (zdjęcie)
 • Konferencje Ministerstwa Sprawiedliwości w 16 miastach Polski "Mediacja. Rozmowa. Zrozumienie. Rozwiązanie"- udział członków SMC w roli prelegentów w konferencjach w Opolu, Wrocławiu i Kielcach 
 • Realizacja 48-godzinnego II kursu podstawowego z mediacji: Mediacja - uniwersalna metoda rozwiązywania konfliktów dla pracowników COSSW w  Kaliszu i innych zainteresowanych
 • 09.2016r.- planowany termin uruchomienia Ośrodka Mediacyjnego w Wieluniu

2015r. 

 • Realizacja 48-godzinnego kursu podstawowego z mediacji: Mediacja - uniwersalna metoda rozwiązywania konfliktów dla pracowników COSSW w  Kaliszu i inncyh zainteresowanych
 • IV Oławska Konferencja mediacyjna „Porozmawiajmy o mediacji” Oława,październik  2015 r.
 • Masz prawo do mediacji - Seminarium zorganizowane przez COSSW w Kaliszu w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji, październik 2015

2014r.

2013r.

 • Konflikt – Mediacja - Satysfakcja” szkolenie w szkole w Wieluniu, Weluń marzec 2013 r.
 • Dyżury mediatorów SMC w Biurze Poselskim PO w Wieluniu, przy ul. Narutowicza 4, Wieluń maj-sierpień 2013r.
 • Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych zaprasza na podyplomowe studia z mediacji w Wyższej Szkole Biznsu i Nauk o Zdrowiu
 • Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji "Dobro rodziny w postępowaniu mediacyjnym" , Oława, październik 2013r.
 • Prezes SMC podczas Obchodów Tygodnia Mediacji w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, Kalisz pażdziernik 2013r.
 • Dyżury mediatorów SMC w Sądzie Rejonowym w Łasku, w siedzibie Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych w Wieluniu w ramach Mędzunarodowego Dnia Mediacji, pażdziernik-listopad Łask, Wieluń 2013r.
 • Szkolenie w Sądzie Okręgowym w Sieradzu "Funkcjonowanie mediacji w polskim systemie prawnym",  Sieradz, listopad 2013r.
 • Szkolenie w Domu Dziecka w Oławie "Mediacje szkolne i rówieśnicze", Oława listopad 2013r.
 • Szkolenie we współpracy z Fundacją Consensius Europejskie Centrum Mediacji "Praktyczne aspekty mediacji", Wieluń listopad 2013r.
 • Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych i Radio Ziemi Wieluńskiej - Zielone światło dla mediacji

2012r.


Załączniki PDF:
Standardy pracy
Kodeks etyczny
Regulamin Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych 

Aktualności

02.07.2020r.- Podpisanie porozumienia organizacji mediatorów o wzajemnej współpracyw ramach Łódzkiego Porozumienia Mediatorów
2020-07-28 20:22:25

Z przyjemnością informujemy, że nasze stowarzyszenie dołączyło do grona organizacji zrzeszających mediatorów w ramach Łódzkiego Porozumienia Mediatorów. Zawarte i podpisane 02.07.2020r. przez rerezentującą SMC Joannę Wieremiejewicz-Podkościelną porozumienie ma na ce...

czytaj więcej


SMC nawiązało współpracę z Ośrodkiem PO-MOC z Wielunia
2020-06-09 14:25:52

Z przyjemnością informujemy, że udało nam się nawiązać współpracę z psychologami i terapeutami z ośrodka PO-MOC z Wielunia. Dzięki tej współpracy będziemy w stanie zaproponować Stronom zgłaszającym się do mediacji wsparcie ekspertów w przypadku, gdy mediacja dot...

czytaj więcej


14.05.2020r. Wieluński Dom Kultury zaprasza na wykład on-line prowadzony przez Aurelię Puchałę
2020-05-12 13:27:21

14.05 o godzinie 11:00 
zapraszamy Was na wykład on-line prowadzony przez naszą członkinię Aurelię Puchałę o tym, jak skutecznie się porozumiewać.