Spotkanie informacyjne „Od konfliktu do mediacji”

W dniu 23.10.2012 r. w Ośrodku Kultury w Oławie odbyły się spotkania informacyjne dla mieszkańców pod hasłem „Od konfliktu do mediacji” oraz seminarium dotyczące praktycznych aspektów mediacji. Patronat nad imprezą objęli Koordynator ds. Mediacji przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu Sędzia Tadeusz Szewioła, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „JUSTITIA” Odział we Wrocławiu oraz kwartalnik „ADR Arbitraż i Mediacja”. 

Sprawozdanie z seminarium mediacyjnego pt. „Od konfliktu do mediacji – aspekty praktyczne mediacji”, Oława (23.10.2012 r.)