SZKOLENIA

Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych w Wieluniu będzie miało przyjemność  gościć doświadczonego adwokata, który podzieli się z nami wiedzą na temat:

Zasady sprzedaży tradycyjnej, internetowej oraz poza lokalem firmy

Prowadzący: 
Dowiedz się więcej o prowadzącym Julia Kalamat 
Termin i miejsce szkolenia:
11-12.06.2018r. (2 dni: poniedziałek i wtorek) godz.10-17.00/ Ośrodek Mediacyjny w Wieluniu, ul. P.O.W. 1 
Cena:
650,00 zł brutto/1 osobę ( w cenie: poczęstunek, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, materiały szkoleniowe przesłane drogą elektoniczną po zakończeniu szkolenia)
Dla kogo:
Szkolenie jest skierowane do właścicieli firm lub kadry zarządzającej firmami prowadzącymi sprzedaż bezpośrednią, internetową lub telefoniczną, a ponadto osób odpowiedzialnych za organizację sprzedaży w firmie oraz pracowników call center, działów handlowych oraz działów obsługi klienta.
Zapisy 
zgłoszenie na szkolenie
Skrócony opis szkolenia
Umowa sprzedaży w obrocie profesjonalnym i konsumenckim
Treść umowy sprzedaży
Szczególne rodzaje sprzedaży
Sprzedaż tradycyjna
Sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa i sprzedaż na odległość
Skutki niewykonania i nienależytego wykonania umowy sprzedaży
Odpowiedzialność z tytuły rękojmi, gwarancji oraz niezgodności towaru z umową
Odpowiedzialność za product niebezpieczny
Pełny opis programu szkolenia
pełny opis szkolenia 

porno yahoo pornoski