02.07.2020r. – Podpisanie porozumienia organizacji mediatorów o wzajemnej współpracy w ramach Łódzkiego Porozumienia Mediatorów

Z przyjemnością informujemy, że nasze stowarzyszenie dołączyło do grona organizacji zrzeszających mediatorów w ramach Łódzkiego Porozumienia Mediatorów. Zawarte i podpisane 02.07.2020r. przez rerezentującą SMC Joannę Wieremiejewicz-Podkościelną porozumienie ma na celu rozwijanie mediacji jako polubownego sposobu rozwiązywania sporów z uwzględnieniem potrzeby wypracowania najlepszych praktyk umożliwiających korzystanie z mediacji przez jak najszerszy krąg osób, w tym równiez przed wszczęciem sprawy sądowej.