Mediator - Wrocław

Grażyna Górska

Mediator sądowy, trener VCC,  wykładowca akademicki

Wykształcenie:

 • Studia Administracji na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • Uzupełniające Studia Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • Studia Podyplomowe Akademia Mediatora w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Oddział Zamiejscowy we Wrocławiu,
 • Specjalistyczne szkolenie dla mediatorów z mediacji cywilnych i gospodarczych prowadzone przez Centrum Mediacji Partners Polska z siedzibą w Warszawie,
 • Specjalistyczne szkolenia dla mediatorów z mediacji rodzinnych prowadzone przez Centrum Mediacji Partners Polska z siedzibą w Warszawie,
 • Specjalistyczne szkolenie dla mediatorów w zakresie konstruowania ugód mediacyjnych,
 • Kursy doszkalające oraz superwizja dla mediatorów
 • Kurs trenerski  

Doświadczenie zawodowe:

 • Od 2002 r. do 2012 r. Prawnik i Dyrektor Zarządzający w Kancelarii Prawa Gospodarczego i Sportowego we Wrocławiu,
 • Pełnomocnik ds. Jakości ISO 9001:2008,
 • specjalista z zakresu prawa cywilnego, w tym gospodarczego i sportowego,
 • wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie negocjacji, sporządzania i opiniowania umów cywilnych i gospodarczych, kontraktów sportowych, porumień, projektów opinii prawnych, dochodzenia wierzytelności itp.,
 • specjalista ds. personalnych i public relations.

 

Działalność w zakresie mediacji:

 • Mediator sądowy wpisany na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, Opolu, Świdnicy i Sieradzu
 • założycielka i Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych www.mediatorzycywilni.pl
 • właścicielka Kancelarii Mediacyjnej i Prawnej w Oławie, specjalizującej się w prowadzeniu mediacji cywilnych, pracowniczych, gospodarczych i rodzinnych
 • mediator kwalifikowany wpisany na listę mediatorów w Wojewódzkim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu www.cam.opole.pl
 • mediator w Ośrodku Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu
 • członek Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych
 • mediator w sprawach cywilnych, gospodarczych i pracowniczych, współpracujący z sądami, Izbami Gospodarczymi,  jako prawnik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych posiada znajomość przepisów prawnych, realiów prowadzenia działalności gospodarczej, umiejętność redagowania ugód mediacyjnych z każdej dziedziny prawa oraz współpracy z profesjonalnymi pełnomocnikami,
 • mediator w sprawach rodzinnych prowadzący mediacje ze skierowania sądów, jak i umowne, pracujący z instytucjami i organizacjami zajmującymi się pomocą rodzinie,
 • mediator w firmach rodzinnych, współpracujący z Centrum Biznesu Rodzinnego przy Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu,
 • mediator w sprawach karych i karnych dla nieletnich,
 • mediator w sprawach sportowych w  Centrum Mediacji Sportowej przy Polskim Komitecie Sportów Nieolimpijskich www.centrummediacjisportowej.pl
 • mediator  na stałe współpracujący z Zachodnią  Izbą Gospodarczą – Pracodawcy i Przedsiębiorcy we Wrocławiu www.zig.pl
 • organizatorka ogólnopolskich cyklicznych  Oławskich Konferencji Mediacyjnych www.konferencjamediacyjna.pl, odbywających się od 2011 r.,
 • prelegentka i panelistka na licznych konferencjach,  seminariach i warsztatach  poświęconych mediacji,
 • uczestniczka krajowych i międzynarodowych konferencji poświęconych Alternatywnym metodom rozwiązywania sporów,
 • autorka licznych artykułów i publikacji dotyczących mediacji.


Działalność trenerska i szkoleniowa:

 • trener mediacji VCC (certyfikat z 22.10.2018 r.)
 • wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i Opolu na kierunku: Mediacje sądowe i pozasądowe oraz Prawo w biznesie
 • wykładowca akademicki na innych uczelniach wyższych
 • założycielka Szkoły Mediacji Grażyna Górska, dr Ewa Kosowska-Korniak
 • trener prowadzący kury podstawowe i specjalistyczne dla mediatorów z mediacji rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, pracowniczych, konstruowania ugód,
 • organizatorka staży praktycznych dla mediatorów obejmujących uczestnictwo w mediacjach,
 • szkoleniowiec  z tematyki konfliktu rodzinnego i mediacji rodzinnej prowadzący szkolenia adresowane m.in.: do mediatorów, psychologów, pedagogów, pracowników ośrodków pomocy społecznej, kuratorów sądowych, prawników, nauczycieli
 • szkoleniowiec z konfliktu w miejscu pracy prowadzący szkolenia dla pracodawców i przedsiębiorców z konfliktów w organizacji i rozwiązywania sytuacji konfliktowych,