Mediator - Wieluń

Janusz Bojakowski

Wykształcenie

 • Absolwent Akademii  Rolniczej we Wrocławiu.
 • Absolwent Studiów Podyplomowych  Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydziału Gospodarki Narodowej w zakresie „Zarządzanie Firmą w gospodarce rynkowej”.
 • Posiadacz zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności Brokerskiej w zakresie ubezpieczeń .
 • Uczestnik licznych szkoleń i kursów pogłębiających umiejętności kierowania zespołem, motywowania pracowników, skutecznej komunikacji, kierowania zespołem w okresie zmian, realizowania zadań w stresogennych warunkach, i innych, a w tym mi. „Reagowania w sytuacji zagrożenia” organizowanego przez  Centrum Szkoleń Specjalistycznych Grupy Grom.

Doświadczenie zawodowe

 • Kierownik Zakładu Rolnego
 • Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
 • Kierownik Przedstawicielstwa PZU Życie S.A.
 • Broker Ubezpieczeniowy, członek Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Asekuracyjnych 


Działalność w zakresie mediacji

 • Ukończony kurs podstawowy mediatora „Mediacja- uniwersalna metoda rozwiązywania konfliktów” organizowany  przez Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych w Wieluniu
 • staż mediacyjny w Kancelarii Mediacyjnej mediatora Doroty Kamienieckiej
 • Wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Sieradzu
 • Ukończone szkolenie specjalistyczne z mediacji rodzinnej organizowane przez  Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych w Wieluniu i Kancelarię Mediacyjną i Prawną Grażyna Górska w Oławie
 • Uczestnik:VI Oławskiej Konferencji Mediacyjnej pt. „Mediacja w praktyce”, Ogólnopolskiej, Naukowej Konferencji Mediacyjnej pod tytułem: „MEDIACJE Z UDZIAŁEM PODMIOTÓW SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH” . Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii