Obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji w Wieluniu

Uprzejmie informujemy, że Sąd Okręgowy w Sieradzu w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji 2015 oraz Tygodnia Mediacji 2015 organizuje w Wieluniu, w dniu 16 października 2015 r. o godz. 9.30 konferencję na temat „Ramy prawne mediacji w prawie polskim” pod patronatem Burmistrza Wielunia Pana Pawła Okrasy, Starosty Wieluńskiego Pana Andrzeja Stępnia i Prezesa Sądu Okręgowego w Sieradzu.

Celem konferencji jest szerokie rozpropagowanie instytucji mediacji w rozwiązywaniu szeroko rozumianych konfliktów oraz włączenie środowisk lokalnych do współpracy pomiędzy ośrodkami mediacyjnymi, praktykami wymiaru sprawiedliwości i Ministerstwem Sprawiedliwości.

Miejsce konferencji: siedziba Gminy Wieluń i Starostwa Powiatowego w Wieluniu pl. Kazimierza Wielkiego 2 s. 101.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.