Zapraszamy na studia podyplomowe „Mediacje – uniwersalne narzędzie rozwiazywania konfliktów”

Zapraszamy na studia podyplomowe

„Mediacje – uniwersalne narzędzie rozwiazywania konfliktów”

Mediacja to metoda rozwiązywania konfliktów, która uczy rozmowy, aktywnego słuchania, szacunku dla innych osób i ich poglądów, stwarza możliwość samodzielnego rozwiązywania konfliktu w obecności i przy udziale osoby trzeciej. Studia podyplomowe w przedmiocie mediacji dostarczą słuchaczom kompleksowej wiedzy na temat  konfliktu i metod jego rozwiązania. Nauczą technik komunikacji i negocjacji oraz innych praktycznych umiejętności skutecznej interwencji w konflikt przygotowując do pełnienia zawodu Mediatora.

Miejsce realizacji studiów:

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach,
ul. Kazimierza 8

Studia organizowane przez Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
we współpracy z członkami Stowarzyszeniem Mediatorów Cywilnych

Cena:  3 500 zł, płatność w ratach

Dokumenty należy składać w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, ul. Kazimierza 8

Więcej informacji uzyskać można:

PODNiDM – tel. 42 215 42 42, p. Magdalena Stefaniak

WSBiNoZ – tel. 42 683 44 44, p. Ewelina Bursztynowicz oraz p. Katarzyna Pawlak

oraz na www.podn-pabianice.pl, http://www.medyk.edu.pl