Moderacja

Członkowie Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych oferują profesjonalną pomoc i wsparcie w zakresie moderowania dyskusji.

Rolą moderatora dyskusji jest między innymi:

 • utrzymanie w ramach czasowych planowanej dyskusji,
 • utrzymanie w ramach tematycznych planowanej dyskusji,
 • stworzenie porządku obrad i czuwanie nad jego przestrzeganiem,
 • ustalanie kolejności zabierania głosu przez uczestników dyskusji,
 • dbanie o zachowywanie zasad prawidłowego komunikowania się,
 • tonowanie emocji,
 • podsumowanie spotkania i poszczególnych jego części.


Dzięki obecności moderatora możliwe jest prowadzenie rozmów w sposób uporządkowany, zgodnie z przyjętym planem obrad, omówienie wszystkich wskazanych w nim zagadnień tematycznych, poszanowanie praw każdego uczestnika rozmowy, zapobieganie niekontrolowanym wybuchom emocji.

Członkowie Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń, zebrań, zgromadzeń, obrad, a wykształcenie prawnicze i socjologiczne pozwala uwzględnić szerszy kontakt prowadzonej dyskusji.

W przypadku pojawienia się poważnego konfliktu w trakcie dyskusji wsparcie zawodowych mediatorów może pomóc w polubownym rozwiązaniu sporu.

Przed rozpoczęciem spotkania prosimy o przekazanie informacji na temat:

 • charakteru spotkania (formalne, nieformalne- zebranie, narada, zgromadzenie wspólników itp.),
 • przewidzianych ram czasowych spotkania,
 • uczestników spotkania,
 • celów, jakie stawiają sobie Państwo, a które mają być zrealizowane podczas spotkania (przekazanie informacji, podjęcie decyzji, ustalenie planów działania),
 • konieczności zasięgnięcia porady prawnej (w tym notarialnej) celem dokonania odrębnej wyceny takiej porady.


Koszt moderacji jest uzależniony od tematu spotkania, kwestii do przedyskutowania oraz liczby uczestników. Orientacyjna cena spotkania to od 100 do 300 zł netto + VAT/ 1h moderacji spotkania*. Konkretna kwota usługi będzie wskazana po przesłaniu przez Państwa informacji na jego temat, o których mowa powyżej.

(*podana kwota nie zawiera opłat za porady prawne udzielone w trakcie moderacji spotkania, które wymagają odrębnych ustaleń i wyceny oraz mediację w przypadku pojawienia się konfliktów).

Aktualności

14.05.2020r. Wieluński Dom Kultury zaprasza na wykład on-line prowadzony przez Aurelię Puchałę
2020-05-12 13:27:21

14.05 o godzinie 11:00 
zapraszamy Was na wykład on-line prowadzony przez naszą członkinię Aurelię Puchałę o tym, jak skutecznie się porozumiewać.


Mediacje on-line
2020-04-27 18:54:03

Szanowni Państwo, zachęcamy Państwa do kontaktowania się z mediatorami w celu przeprowadzenia mediacji on-line. Jesteśmy w stanie przeprowadzić mediacje w każdej sprawie wykorzystując ogólnodostępne komunikatory internetowe, specjalistyczną platformę do mediacji on-line, wideo...

czytaj więcej


Zapraszamy 26.10.2019r., o godz. 11.00 na spektakl "Mediacje rówieśnicze"
2019-10-23 22:10:47

Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych oraz Dyrekcja Szkół nr 2 w Wieluniu zaprasza na spektakl " Mediacje rówieśnicze". Więcej informacjij na ten temat znajdą Państwo: tutaj


porno yahoo pornoski